Ministerieel besluit tot wijziging, wat betreft de afbakening van de bufferzones in het nieuwe teeltseizoen, van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen, de 15 mars 2024

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen, wordt de bijlage I vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2024.

BIJLAGE.

Art. N1. Bijlage 1.

De volgende gebieden worden als bufferzones inzake het organisme beschouwd:

  1. Het gebied omsloten door de afgrenzing van volgende straten:

    In de gemeente Wetteren, van op de Brusselsesteenweg (N9) rechts de gemeentegrens tussen Wetteren en Melle volgen tot de Schelde, rechts de Schelde volgen, links de Schelde oversteken en rechtdoor Bastenakkerstraat, voor Bommelsrede rechts weg zonder naam, rechtdoor Voordestraat, Voordestraat eerst links en dan rechts volgen, rechts Cooppallaan, rechts Peperstraatje, links Peperstraat, rechts Peperstraat en dan weg zonder naam naar N407 (Koningin Astridlaan) volgen, deze weg rechts volgen over Scheldebrug, links Zuiderdijk (Schelde volgen), rechts Scheldedreef, links Wegvoeringstraat (N416), Dendermondsesteenweg, Wettersestraat, rechts Hoogstraat, Dendermondsesteenweg, rechts Bruinbekestraat, links straat zonder naam naar N416, rechts Brugsken, volgen tot rechts Dendermondsesteenweg, rechts Brugstraat - Paepestraat (N442), links Strijp, rechts Krabbegem, rechts Hulst, volgen links Hulst, rechts Mosstraat, rechts Bogaert, links Heide, Oude Wichelsesteenweg rechts volgen en dan links Wichelsesteenweg (N442), rechts Heiplasweg en rechts volgen langs spoorweg tot links Wichelsestraat, links Kloosterstraat, rechts Beekveldrede, rechts Processieweg, links Wanzeledorp links Wanzeledorp volgen, Watermolenstraat, volgen Wanzelekouter, rechts Rijststraat, Hoogledezijdestraat, Hofsmeer, rechts Smetledestraat, Schildekensstraat, Smetlededorp, rechts Kapellenhoek, Oud-Smetlede, links Blekte, Blekte rechts volgen, rechts Klinkaard, links Schoot, links Houwstraat, rechts Wijde Wereld (rechts weg zonder naam), links Grote Steenweg (N9), rechts Stichelendries, Stichelendries links en dan rechts volgen, Ossenbroeck, Benedenstraat, Kerkkouterstraat tot N462, links Wettersesteenweg, links Monseigneur Meulemanstraat, Paardenmarkt, rechts Polbroek, Espenhoek, Oombergenstraat, rechts Steenweg op Aalst, volgen Oudenaardse Steenweg, rechts spoorlijn volgen, Boerestraat, links Bottelweg, rechts Bierman, links Evelandweg, links Houte, rechts Cijnsweg, rechts Pontslag, links Driesstraat, links Sint-Martensdries, links Vrijhem, Pastoor de Vosstraat, rechts Windekemolen weg zonder naam, verder Hettingen, Hettingen rechts volgen, links Issegem en rechtdoor tot N42, rechtdoor Scheurbroek, rechts Houtemstraat, links Boekhoutstraat, links Maudeweg, rechtdoor tot Heistraat, links Heistraat, rechts tweede weg zonder naam, rechts Roosbloemstraat, links Bavegemstraat, rechts Moortelbosstraat, Kwaadbeek, rechts Zwaluwstraat, Zwaluwstraat rechts volgen, rechts Oosterzelesteenweg (N42), links Brusselsesteenweg (N9) volgen tot beginpunt.

  2. Het gebied omsloten door de afgrenzing van volgende straten:

    In de gemeente Oostkamp, Erkegemstraat volgen tot rechts Stuivenbergstraat, links Stuivenbergstraat, rechts spoorweg volgen, rechts Meerbergstraat, links Wellingstraat, rechts Smallemate, links E40, rechts Vijverstraat, Bakensgoed, Zouter, rechts Wingenestraat, Maria-Aalterstraat, links Bruggesteenweg, rechts Brandstraat, rechts Wingenesteenweg, Ruiseledesteenweg, links Kapelleweg, rechts Waalbosstraat, links Motestraat, rechts Schuiferskapellestraat, links Poelvoorde, rechts Huisakkerstraat, links Ruiseledesteenweg, rechts veldweg zonder naam volgen tussen de velden tot links Hoogweg, rechts Maagdenstraat, links Bedelfstraat, rechts Beernemsteenweg (N370), links Gravestraat, rechts Polderdreef, uitkomen bij Piewittedreef door de bomenrij te volgen, rechts Blauwhuisstraat, links Waterputdreef, rechts Stropijpstraat, links Waterputdreef, rechts Lodistraat tot Proosdijstraat (N368), links Sijslostraat (N368), links Veldegemsestraat, rechts E403, E403 volgen gedurende 760 m en daarna links draaien in weg zonder naam tot links Zeldegemsestraat (N368), rechts Hoogveldstraat, rechtdoor weg zonder naam volgen tot A17, links A17 volgen tot rechts Bosdreef, rechts Kortrijksestraat (N50), links de weg langs de bosrand volgen, rechts Waterstraat, links Papenvijverstraat, links Hertsbergsestraat (N50g) tot vertrekpunt (Erkegemstraat).

  3. Het gebied omsloten door de afgrenzing van volgende straten:

    In de gemeente Eeklo, aan de kruising tussen Zwembadstraat en Oostveldstraat, Oostveldstraat volgen tot Kriekmoerstraat, links Kriekmoerstraat, rechts Vrombautstraat, rechts Windgatstraat, links Menstraat, links Aveschoot, rechts Bloemstraat, links Schampstraat, rechts Kerkakkerstraat, links sportstraat, rechts Gentstraat (N456), links Oosteeklostraat (N456), rechts Gentweg (N456) volgen tot Singel (N456), Zwaantje (N456), links Wellingstraat, Wellingstraat volgen tot Veldhoek, de velden rechtdoor oversteken tot Volpenswege, links Volpenswege, rechts Kegelstraat, rechts Schildekenstraat, links Kluizendorpstraat, rechts Toekomststraat, links Noordlaan (N458), rechts Hoogstraat, links Christoffel Columbuslaan (N474), rechts Riemekaai (N474), rechtdoor Kuhlmannkaai (N474), Zeekanaal Gent-Terneuzen oversteken over ter hoogte Suikerkaai en verder links...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT