Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de 9 décembre 2022

Artikel 1. Enig artikel. Het ANIP van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wordt goedgekeurd vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.

Voor het aangepaste gedeelte van het plan is een nieuwe aanvraag tot goedkeuring nodig.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 9 december 2022.

  1. VERLINDEN

Aanhef

De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing,

Gelet op artikel 9 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT