Ministerieel besluit tot aanduiding van de organisaties, sectoren en hun mandaten van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, de 15 mars 2024

Artikel 1. De volgende organisaties worden aangewezen om vertegenwoordigd te zijn in het raadgevend comité ingesteld bij artikel 7 van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, telkens met het vermelde aantal mandaten dat aan elk van deze organisaties toekomt:

 1. als verbruikersorganisaties:

  - twee mandaten voor de Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop VZW;

  - één mandaat voor de Belgische federatie voor voedselbanken (BFVB) ;

  - één mandaat voor de Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumenten Organisaties (BV-OECO);

  - één mandaat voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB);

  - één mandaat voor het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV);

 2. als organisaties van de sector van de landbouwproductie:

  - één mandaat voor de Boerenbond;

  - één mandaat voor het Algemeen Boerensyndikaat VZW (ABS);

  - twee mandaten voor de " Fédération Wallonne de l'Agriculture ASBL " (FWA);

  - één effectief mandaat voor Bioforum Vlaanderen VZW met als plaatsvervanger " Biowallonie ASBL ";

 3. als organisatie van de sector van de fabricatie van dierenvoeding:

  -één mandaat voor de Belgian Feed Association(BFA);

 4. als organisatie, werkzaam in de sectoren van de voedingsindustrie, die betrokken zijn bij de fabricage van producten en onder de controlebevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen vallen:

  - vier mandaten voor de Federatie Voedingsindustrie VZW (FEVIA);

 5. als organisatie actief in de chemische nijverheid:

  - één effectief mandaat voor de Belgische vereniging van de industrie van plantenbeschermingsmiddelen (Belplant) met als plaatsvervanger de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (PHARMA.be);

  - één mandaat voor " IVP coatings " ;

 6. als organisaties van de sector van de onder de controlebevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen vallende handel:

  - één mandaat voor de Belgische Federatie voor de handel en diensten VZW (Comeos vzw);

  - één mandaat voor de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo);

  - één mandaat voor " Union des classes moyennes ASBL (UCM) ";

  - één mandaat voor de Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België;

  - één mandaat voor Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties VZW (VBT);

  - één mandaat voor de Belgische Confederatie B.B.C.I. VZW;

 7. als organisaties van de horecasector die onder de controlebevoegdheid van het Federaal Agentschap voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT