Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 23 maart 2006 : - is aan Mevr. Warnier, I., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk

Rechterlijke Orde

Bij ministeriÎle besluiten van 23 maart 2006 :

- is aan Mevr. Warnier, I., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk haar ambt te vervullen bij het vredegerecht van het eerste kanton Oostende;

- is aan Mevr. Segers, S., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Oostende te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

- is aan Mevr. Denolf, C., adjunct-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Oostende, opdracht gegeven om tijdelijk en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT