Notariaat Bij ministeriële besluiten van 18 juni 2002 : - is het verzoek tot associatie van de heer Van Halteren, Th., notaris ter standplaats Brussel, en van de heren Derynck, M. en Hisette, D., ka

Notariaat

Bij ministeriële besluiten van 18 juni 2002 :

- is het verzoek tot associatie van de heer Van Halteren, Th., notaris ter standplaats Brussel, en van de heren Derynck, M. en Hisette, D., kandidaat-notarissen, om de associatie « Van Halteren, Hisette & Derynck » ter standplaats Brussel te vormen, goedgekeurd.

De heren Derynck, M. en Hisette, D., worden aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Brussel;

- is het verzoek tot associatie van de heer Dubaere, G., notaris ter standplaats Jette, en van de heer Neyrinck, O., kandidaat-notaris, om de associatie « Guy Dubaere & Olivier Neyrinck », ter standplaats Jette te vormen, goedgekeurd.

De heer Neyrinck, O., wordt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT