Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2002 : - is de heer Marissiaux, P., gerechtelijk stagiair in het gerechtelijk arrondissement Brussel, benoemd tot toegevoegd substituut-procureu

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2002 :

- is de heer Marissiaux, P., gerechtelijk stagiair in het gerechtelijk arrondissement Brussel, benoemd tot toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik;

zijn benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi :

- de heer Hourdiaux, F.;

- Mevr. Honnorez, A.,

gerechtelijke stagiaires in het gerechtelijk arrondissement Charleroi.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT