Rechtbank van eerste aanleg te Luik De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 18 maart 2008, heeft de heer Lizin, D., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, aangewezen to

Rechtbank van eerste aanleg te Luik

De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 18 maart 2008, heeft de heer Lizin, D., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT