Nationale Loterij. - Loterij met biljetten ' COLORES ' genaamd., de 26 juillet 2002

Artikel M. Overeenkomstig artikel 14 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten " COLORES " genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij (Belgisch Staatsblad van 25 augustus 2001), wordt er meegedeeld dat de laatste dag :

- van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT