Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 31 maart 2011 wordt Mevr. LORFEVRE, Marie, met ingang van 1 maart 2011, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agen

Personeel. - Benoeming

Bij ministerieel besluit van 31 maart 2011 wordt Mevr. LORFEVRE, Marie, met ingang van 1 maart 2011, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT