26 JUNI 2002. - Wet houdende wijziging van artikel 3bis van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen, zoals gewijzigd bij de wet van 30 augustus 1988. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 311 van 1 oktober 2002, blz. 44123, Nota,

wordt het nummer van het wetsontwerp 1372/3 vervangen door 1372/001.

De rubriek Senaat moet worden gelezen als volgt :

Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 2-1147/1

.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI