Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 15 december 2004 worden bevorderd of benoemd tot : Officier in de Leopoldsorde Mevr. Castagne, Marie, hoofdgriffier van het vredegerecht

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden

Bij koninklijk besluit van 15 december 2004 worden bevorderd of benoemd tot :

Officier in de Leopoldsorde

Mevr. Castagne, Marie, hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Saint-Hubert, Bouillon en Paliseul (8.04.03);

De heren :

Giacomazzi, Maurizio, hoofdsecretaris van het parket van de arbeidsauditeur te Bergen (8.04.04);

Loquet, Peter, hoofdsecretaris van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (8.04.04);

Maes, Roger, hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven (15.11.04);

Mevr. Vercauteren, Georgette, hoofdgriffier van het hof van beroep te Antwerpen (15.11.04).

Ridder in de Leopoldsorde

De heren :

Ansay, Claudy, hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau (8.04.00);

Dyzers, Werner, secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brugge (15.11.04);

Mevrn. :

Goossens, Georgette, secretaris-hoofd van dienst bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel (8.04.04);

Jacobs, Henriette, griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel (15.11.03);

De heer Kairis, Léon, secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Hoei (15.11.04);

Mevr. Lonneville, Ginette, eregriffier bij de politierechtbank te Gent (15.11.03);

De heren :

Magis Raymond, Joseph, eregriffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers (15.11.04);

Meulemans, Luc, hoofdgriffier van de politierechtbank te Leuven (15.11.03);

Ongena, Marc, eregriffier bij het hof van beroep te Gent (8.04.99);

Scheiris, Joseph, eregriffier bij de politierechtbank te Gent (15.11.03);

Mevr. Trevis, Régine, hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Couvin-Philippeville (8.04.97);

De heer Van Goethem, Henri, secretaris-hoofd van dienst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (8.04.02).

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Officier in de Kroonorde

De heren :

Snels, Lodewijk, hoofdgriffier van de politierechtbank te Turnhout (8.04.04);

Van Gorp, Sylvain, hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Arendonk (15.11.04).

Ridder in de Kroonorde

Mevr. Alterman, Jocelyne, secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtabnk van eerste aanleg te Charleroi (8.04.03);

De heer Amelinckx, Luc, secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel (15.11.03);

Mevr. Atisy, Martine, secretaris bii het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen (8.04.03);

De heer Beuckels, Johan, secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge (15.11.99);

Mevr. Bex, Rita, secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt (15.11.02);

De heer Blondeau, Jean-Louis, secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen (8.04.02);

Mevr. Bogaert, Angèle, secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT