Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 24 oktober 2001 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur Mevr. Bocken, Nicole M., M., Fr., H., S. adviseur bij de Diensten van Ambtenarenzake

Nationale Orden

Bij koninklijke besluiten van 24 oktober 2001 zijn benoemd of bevorderd :

Leopoldsorde

Commandeur

Mevr. Bocken, Nicole M., M., Fr., H., S. adviseur bij de Diensten van Ambtenarenzaken.

Mevr. Lejeune, Françoise, administrateur-generaal bij de Diensten van Ambtenarenzaken.

De heer Warin, André, G., R., Gh., adviseur bij de Diensten van Ambtenarenzaken.

Ridder

Mevr. Glabeke, Kathia, N., selectieadviseur bij het Selectiebureau van de federale Overheid.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen en nemen hun rang in de Orde in op 8 april 2001.

Kroonorde

Commandeur

De heer Cauwenberghs, Louis, R., adviseur-generaal bij de Diensten van Ambtenarenzaken. (15 november 1996).

De heer Debray, Daniel, adviseur-generaal voor overheidsopdrachten bij de Diensten van Ambtenarenzaken (15 november 2000).

De heer Delie, Frans, H., J., adviseur-generaal bij de Diensten van Ambtenarenzaken.

Ridder

Mevr. Godfriaux, Marie-Madeleine, D., M., Gh., bestuurschef bij het Selectiebureau van de federale Overheid.

De heer Vervliet, Guido, Fr., A., assistent voor overheidsopdrachten bij de Diensten van Ambtenarenzaken (15 november 2000).

De heer Vranckx, Leopold, J., bestuursassistent bij de Diensten van Ambtenarenzaken (15 november 2000).

Gouden Palmen

Mevr. Fonteyn, Marie-Louise, M.-J., klerk bij de Diensten van Ambtenarenzaken.

Mevr. Goethuys, Magda, S., klerk bij de Diensten van Ambtenarenzaken (15 november 2000).

De heer Goyvaerts, Robert, M., J., G., klerk bij de Diensten van Ambtenarenzaken (8 april 2001).

Zij nemen hun rang in de Orde in op 8 april 2001 behalve diegenen wiens ranginneming vermeld staat naast hun naam.

Orde van Leopold II

Grootofficier

De heer Duyck, Lucien, G., adviseur-generaal bij de Diensten van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT