Leefmilieu Bij akte van 18 oktober 2022 wordt de vennootschap GEOTECHNIX BVBA vanaf 18 oktober 2022 voor vijf jaar erkend voor het uitvoeren van boringen en het uitrusten van putten in het (de)

Leefmilieu

Bij akte van 18 oktober 2022 wordt de vennootschap GEOTECHNIX BVBA vanaf 18 oktober 2022 voor vijf jaar erkend voor het uitvoeren van boringen en het uitrusten van putten in het (de) volgende activiteitengebied(en) :

- Boring voor grondwaterwinning

- Installatie van geothermische sondes

- installatie van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT