Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 3172 van 17 september 2020: Wordt kapitein E. De Jaeger-Braet ontslagen uit het ambt van militaire

 
GRATIS UITTREKSEL

Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Ontslag uit het ambt

Bij koninklijk besluit nr. 3172 van 17 september 2020:

Wordt kapitein E. De Jaeger-Braet ontslagen uit het ambt van militaire onderrichter bij de Koninklijke...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT