Nationale Orden Bij koninklijke besluiten, van 30 mei 2011, zijn benoemd : Kroonorde Commandeur De heer DEPREST, Jan R.J.,

Nationale Orden

Bij koninklijke besluiten, van 30 mei 2011, zijn benoemd :

Kroonorde

Commandeur

De heer DEPREST, Jan R.J.,

Voorzitter van het Directiecomité

Hij neemt zijn rang in de Orde in op 8 april 2010.

Orde van Leopold II

Commandeur

Mevr. BELLEN, Gerda R.M.,

Adviseur

Zij neemt haar rang in de Orde in op 15 november 2009.

De heer FORSTER, Sven O.

Directeur-generaal (N-1)

De heer STRICKX, Peter L.J.

Directeur-generaal (N-1)

De heer VAN ASSCHE, Walter H.M.

Directeur-generaal (N-1)

De heer VANDER AUWERA, Yves G.

Stafdirecteur ICT (N-1)

De heer VOLON, Dominique

Directeur-generaal (N-1)

Zij nemen hun rang in de Orde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT