Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 juni 2002 zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Luik : - Mevr. Dehant, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant en gelij

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 17 juni 2002 zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Luik :

- Mevr. Dehant, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant en gelijktijdig in de rechtbank van eerste aanleg te Namen;

- Mevr. Farina, D., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Bij koninklijk besluit van 17 juni 2002 is Mevr. Hizette, V., gerechtelijk stagiair in het gerechtelijk arrondissement Bergen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen.

Bij koninklijke besluiten van 18 juni 2002 :

- is de heer Matagne, J., rechter in de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT