Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, van 27 september 2015

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In hoofdstuk 2, afdeling 7 van deel 1 van de bijlage gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2015, worden de volgende middelen ingevoegd :

Critère
-
Criterium
Code CNK
-
CNK-code
Dénomination -
Benaming
Base de remboursement -
Vergoedingsbasis
Base (euro)
B 7111362 MYFUSER F0005S - 60 ml - 0,5 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) 30,4400
B 7111370 MYFUSER F0010S - 60 ml - 1 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) 30,4400
B 7111388 MYFUSER F0015S - 60 ml - 1,5 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) 30,4400
B 7111396 MYFUSER F0020S - 60 ml - 2 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) 30,4400
B 7111404 MYFUSER F0040S - 60 ml - 4 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) 30,4400
B 7111412 MYFUSER F0050S - 60 ml - 5 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) 30,4400
B 7111420 MYFUSER F0010S-DFO - 60 ml - 1 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) 30,4400
B 7111438 MYFUSER F0020S-DFO - 60 ml - 2 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) 30,4400
B 7111446 MYFUSER F0050S-DFO - 60 ml - 5 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) 30,4400
B 7111453 MYFUSER F0005M - 100 ml - 0,5 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) 30,4400
B 7111461 MYFUSER F0010M - 100 ml - 1 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) 30,4400
B 7111479 MYFUSER F0020M - 100 ml - 2 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) 30,4400
B 7111487 MYFUSER F0040M - 100 ml - 4 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) 30,4400
B 7111495 MYFUSER F0050M - 100 ml - 5 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) 30,4400
B 7111503 MYFUSER F0080M - 100 ml - 8 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) 30,4400
B 7111511 MYFUSER F0100M - 100 ml - 10 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) 30,4400
B 7111529 MYFUSER F0130M - 100 ml - 13 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) 30,4400
B 7111537 MYFUSER F1000M - 100 ml - 100 ml/h - 8 x 10 pièces/stuks (THE SURGICAL COMPANY BENELUX) 30,4400
B 7111545 MYFUSER F2000M - 100 ml - 200 ml/h - 8
...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT