Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Luik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen, de 9 avril 2024

Artikel 1. In Artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Luik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in het tweede lid worden de woorden "de kantons Borgworm, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, van de vier kantons Luik, van de kantons Seraing, Sprimont en Wezet" vervangen door de woorden "de steden Luik, Seraing, Wezet, Borgworm en de gemeenten Ans, Awans, Aywaille, Bitsingen, Berloz, Beyne-Heusay, Blégny, Chaudfontaine, Crisnée, Dalhem, Donceel, Esneux, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Flémalle, Fléron, Geer, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Oerle, Oupeye, Remicourt, Saint-Nicolas, Soumagne, Sprimont en Trooz";

 2. in het derde lid worden de woorden "de twee kantons Hoei" vervangen door de woorden "de steden Hannuit, Hoei en de gemeente Amay, Anthisnes, Braives, Burdinne, Clavier, Comblain-au-Pont, Engis, Ferrières, Hamoir, Héron, Lijsem, Marchin, Modave, Nandrin, Neupré, Ouffet, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Villers-le-Bouillet, Verlaine, Wanze en Wasseiges";

 3. in het vierde lid worden de woorden "de kantons Limburg, Spa en van de twee kantons Verviers" vervangen door de woorden "de steden Herve, Limburg, Malmedy, Stavelot, Verviers en de gemeente Aubel, Baelen, Dison, Jalhay, Lierneux, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Weismes en Welkenraedt".

  Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. het tweede lid wordt vervangen als volgt:

  "Worden evenwel toegewezen aan de exclusieve bevoegdheid van de afdeling te Luik:

  - Aan de burgerlijke rechtbank :

 4. de zaken waarvoor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Luik bevoegd is, zowel op eenzijdig verzoekschrift als op tegenspraak;

 5. de zaken waarvoor de beslagrechter of de beslagkamer bevoegd is, zowel op eenzijdig verzoekschrift als op tegenspraak, met uitzondering van de verzoeningszittingen inzake hypothecaire kredieten;

 6. de zaken betreffende overheidsopdrachten;

 7. de zaken betreffende intellectuele eigendom;

 8. de tuchtzaken van de notarissen en gerechtsdeurwaarders;

 9. de zaken betreffende onteigening voor het algemeen nut.

  - Aan de correctionele rechtbank:

 10. de economische en financiële zaken;

 11. de zaken betreffende het sociaal strafrecht;

 12. de zaken betreffende mensenhandel en -smokkel;

 13. de zaken betreffende de uitlevering en de Europese aanhoudingsbevelen;

 14. de zaken betreffende terrorisme die aanhangig worden gemaakt door de federale procureur.";

  1. het derde lid wordt vervangen als volgt:

   " Worden evenwel toegewezen aan de exclusieve bevoegdheid van de afdeling te Hoei: de strafzaken inzake milieu, stedenbouw, huisvesting en duurzaam wonen, natuurbescherming en dierenbescherming, volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en beroepen tegen administratieve geldboeten.";

  2. het vierde lid wordt opgeheven.

   Art. 3. In hetzelfde besluit wordt een artikel 3/1 ingevoegd, luidende:

   "Art. 3/1. De onderzoeksrechters en de jeugdrechters oefenen hun bevoegdheden uit op het volledige grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Luik.".

   Art. 4. In hetzelfde besluit wordt een artikel 3/2 ingevoegd, luidende:

   "Art. 3/2. De kabinetten van de onderzoeksrechters zijn gevestigd te Luik en te Verviers.".

   Art. 5. In hetzelfde besluit wordt een artikel 3/3 ingevoegd, luidende:

   "Art. 3/3. De raadkamer in strafrechtelijke zaken houdt zitting te Luik voor de zaken die worden toevertrouwd aan de onderzoeksrechters van wie het kabinet gevestigd is te Luik, en te Verviers voor de zaken die worden toevertrouwd aan de onderzoeksrechters van wie het kabinet gevestigd is te Verviers.

   In de regel worden, rekening houdend met de plaats van het misdrijf, de plaats waar de verdachte verblijft, de maatschappelijke zetel of de bedrijfszetel indien het rechtspersonen betreft, en de plaats waar de verdachte kan worden gevonden:

   - de zaken die behoren tot de territoriale bevoegdheid van de steden Luik, Seraing, Wezet, Borgworm, Hannuit, Hoei en de gemeenten Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, Nandrin, Neupré, Ouffet, Tinlot, Amay, Braives, Burdinne, Héron, Saint-Georges-sur-Meuse, Villers-le-Bouillet, Verlaine, Wanze, Wasseiges, Beyne-Heusay, Chaudfontaine, Fléron, Soumagne, Awans, Engis, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Oupeye, Ans, Saint-Nicolas, Seraing, Aywaille, Comblain-au-Pont, Esneux, Ferrières, Hamoir, Sprimont, Trooz, Bitsingen, Blégny, Dalhem, Juprelle, Berloz, Crisnée, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Lijsem, Oerle en Remicourt worden verdeeld onder de onderzoeksrechters van wie het kabinet gevestigd is te Luik;

   - de zaken die behoren tot de territoriale bevoegdheid van de steden Herve, Limburg, Malmedy, Stavelot, Verviers en de gemeente Aubel, Baelen, Dison...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT