Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2022 houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2022 aan de politiezones op wiens grondgebied na de hervorming van de politiediensten een penitentiaire of gelijkgestelde instelling werd opgericht, de 16 juillet 2023

Artikel 1. De bedragen bedoeld in bijlage I van het koninklijk besluit van 22 december 2022 houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2022 aan de politiezones op wiens grondgebied na de hervorming van de politiediensten een penitentiaire of gelijkgestelde instelling werd opgericht, toegekend aan de politiezones 5300 en 5301, worden vervangen door de in bijlage I van dit koninklijk besluit opgenomen bedragen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 31-08-2023, p. 70971 )

Handtekening

Gegeven te Brussel, 16 juli 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,

 1. VERLINDEN

  Aanhef

  FILIP, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2022 houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2022 aan de politiezones op wiens grondgebied na de hervorming van de politiediensten een penitentiaire of gelijkgestelde instelling werd opgericht;

  Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 22 februari 2023;

  Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 22 maart 2023;

  Overwegende dat ten gevolge van een materiële fout bij de uitwerking van het koninklijk besluit van 22 december 2022 houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2022 aan de politiezones op wiens grondgebied na de hervorming van de politiediensten een penitentiaire of gelijkgestelde instelling werd opgericht, een onverschuldigd bedrag van 65.952,47 werd toegekend aan de politiezone 5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre op wiens grondgebied, na de hervorming van de politiediensten, geen penitentiaire of gelijkgestelde instelling werd opgericht;

  Overwegende dat dit bedrag van 65.952,47 aan de politiezone 5300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/ Tenneville/Vielsalm verschuldigd was;

  Overwegende dat een correctie van deze bedragen nodig is;

  Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

  Hebben Wij besloten en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT