Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 oktober 2010, wordt Mevr. Klaartje GYSEN tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Pers

Personeel. - Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 28 oktober 2010, wordt Mevr. Klaartje GYSEN tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 september 2010 met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2009.

Bij koninklijk besluit van 23 november 2010, wordt Mevr. Katrien EGGERS tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 oktober 2010 met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2009.

Bij koninklijk besluit van 5 december 2010, wordt de heer Benjamin LIBENS tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT