Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2005, wordt Mevr. Karlshausen, I., stagiair, met ingang van 1 augustus 2005, benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar tot de graad v

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2005, wordt Mevr. Karlshausen, I., stagiair, met ingang van 1 augustus 2005, benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar tot de graad van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT