7 JUNI 2011. - Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Spa als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra (1)

De Minister van Werk,

Gelet op de arbeidswet van 16 maart 1971, artikel 14, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra, artikel 2, 3°,

Besluit :

Enig artikel. Met ingang van 3 juli 2011 wordt de gemeente Spa erkend als toeristisch centrum.

Brussel, 7 juni 2011.

Mevr. J. MILQUET

_______

Nota

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 16...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT