Kanselarijcarrière. - Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur - ministerieel beslu

Kanselarijcarrière. - Overplaatsingen

Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur

- ministerieel besluit van 19 mei 2011 :

de heer Jeroen DEBERDT,

Consul bij de Ambassade van België te Singapore;

- ministeriële besluiten van 24 mei 2011 :

de heer Pascal FAIDHERBE,

Vice-Consul bij het Consulaat-generaal van België te Los Angeles;

Mevr. Anne VANDORMAEL,

Consul bij de Ambassade van België te Parijs;

Mevr. Mia VAN LIL,

Consul bij de Ambassade van België te Boedapest.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT