6 JUNI 2011. - Ministerieel besluit tot samenstelling van de jury belast met de beoordeling van de werken van de kandidaten voor de vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen voor de periode 2006-2010

De Minister van Volksgezondheid,

Gelet op het koninklijk besluit van 9 februari 1964 betreffende de vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de voordrachten van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en van de « Académie royale de Médecine de Belgique »,

Besluit :

Enig artikel. De jury belast met de beoordeling van de werken van de kandidaten voor de vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen voor de periode 2006-2010 is samengesteld als volgt :

Voorzitter : Prof. B. Himpens (KUL)

Secretaris : Prof. J. Frühling (ULB)

Leden : op de voordracht respectievelijk van de « Académie royale de Médecine de Belgique » en van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België :

Groep 1 :

- Prof. M. Goldman (ULB)

- Prof. J. Plum (UG)

Groep 2 :

- Prof. E. Sokal (UCL)

- Prof. G. Opdenakker (KUL)

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT