Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 23 juni 2011 wordt de « BV Den Hartogh Trucking » vanaf 23 juni 2011 voor twee jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën. {ab

Leefmilieu

Bij ministerieel besluit van 23 juni 2011 wordt de « BV Den Hartogh Trucking » vanaf 23 juni 2011 voor twee jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2011, dat in werking treedt op 24 juni 2011, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 22 oktober 2008 gewijzigd waarbij de « SPRL Van Goitsenhoven » als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen erkend werd.

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2011 wordt de « BVBA Gijsels » vanaf 24 juni 2011 voor drie jaar erkend als vervoerder van dierlijke afval van categorie 3.

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2011 wordt de « GmbH Abfalltransport und Service » vanaf 24 juni 2011 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's.

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2011 wordt de « SA Saninord » vanaf 24 juni 2011 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's.

Bij ministerieel besluit van 24 juli 2011 wordt de « BVBA Recup-Oil » van 24 juli 2011 tot 13 augustus 2012 erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2011 wordt de « SNCB Logistics » vanaf 24 juni 2011 voor vijf jaar erkend als...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT