Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 juli 2010 is de heer Huybrechs, G., notaris ter standplaats Hove, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ere

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2010 is de heer Huybrechs, G., notaris ter standplaats Hove, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijk besluit van 10 september 2010 is de heer Wouters, L., notaris ter standplaats Balen, benoemd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT