9 JUNI 2011. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 16 januari 2002 tot erkenning van laboratoria die monsters van voedingsmiddelen en andere producten ontleden en van het ministerieel besluit van 23 mei 2002 tot erkenning voor ontleding en tegenontleding van het laboratorium BIOTOX BVBA te Jabbeke

De Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw,

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, artikel 12, derde en vierde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 januari 1996 betreffende de erkenning van de laboratoria die voedingsmiddelen en andere producten ontleden, artikel 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 januari 2002 tot erkenning van laboratoria die monsters van voedingsmiddelen en andere producten ontleden;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 mei 2002 tot erkenning voor ontleding en tegenontleding van het laboratorium BIOTOX BVBA te Jabbeke,

Besluit :

Enig artikel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT