Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Israëlitische Eredienst. - Erkenning van een plaats van officiërend bedienaar Bij koninklijk besluit van 2 november 2007, wordt een

Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - IsraÎlitische Eredienst. - Erkenning van een plaats van officiÎrend bedienaar

Bij koninklijk besluit van 2 november 2007, wordt een wedde op de Schatkist verbonden aan een plaats van officiÎrend bedienaar bij de IsraÎlitische...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT