Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Benoeming Bij ministerieel besluit d.d., 30 september 2010, wordt de heer VAN LEEUW, Jan, benoemd in het ambt van hoofdinspecteur bi

Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie

Benoeming

Bij ministerieel besluit d.d., 30 september 2010, wordt de heer VAN LEEUW, Jan, benoemd in het ambt van hoofdinspecteur bij de directie Audit en Inspectie van de Algemene Inspectie van de federale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT