Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 29 september 2002, dat uitwerking heeft op 1 mei 2003, wordt de heer Bleux, Florent, eervol ontslag verleend uit zijn a

Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen Eervol ontslag

Bij koninklijk besluit van 29 september 2002, dat uitwerking heeft op 1 mei 2003, wordt de heer Bleux, Florent, eervol ontslag verleend uit zijn ambt als Adjunct-leidend ambtenaar van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen.

Hij wordt ertoe gemachtigd met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT