Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité. - Hernieuwing van het mandaat van plaatsvervangende leden en benoeming van plaatsvervangende leden Bij koninklijk besluit van 20

 
GRATIS UITTREKSEL

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité. - Hernieuwing van het mandaat van plaatsvervangende leden en benoeming van plaatsvervangende leden

Bij koninklijk besluit van 20 januari 2021 :

Worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 9 juli 2020, het mandaat van plaatsvervangende lid van het Beheerscomité van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, toegekend aan :

- mevrouw Anne PANNEELS,

- de heer Hugo VAN LANCKER,

in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties.

Worden benoemd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 9 juli 2020, als plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van de Hulpkas...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT