Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Personeel. - Toekenning van de managementfunctie van Administrateur-generaal ad interim Bij ministerieel besluit van 14 november 2022 wordt

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Personeel. - Toekenning van de managementfunctie van Administrateur-generaal ad interim

Bij ministerieel besluit van 14 november 2022 wordt, met ingang van 3 oktober 2022 en voor een periode van 3 maanden, de managementfunctie van Administrateur-generaal ad interim bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen toegekend aan Mevrouw Karen DE SUTTER, Administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie.

De vervanging kan, met instemming van de betrokkene, worden verlengd.

Het beroep tot nietigverklaring...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT