Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 wordt Mevr. Nicole Vercruysse, Hoofdinspecteur bij de Federale Overheidsdienst Financiën via vrijwillige mobiliteit overgeplaatst a

Personeel. - Mobiliteit

Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 wordt Mevr. Nicole Vercruysse, Hoofdinspecteur bij de Federale Overheidsdienst FinanciÎn via vrijwillige mobiliteit overgeplaatst als ambtenaar in de vakklasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Informatie en Communicatietechnologie, in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 juni 2006.

Overeenkomstig de gecoˆrdineerde wetten op de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT