Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 6 december 2004, wordt de heer Snels, Marc, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Hoogstraten/

Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming

Bij koninklijk besluit, d.d. 6 december 2004, wordt de heer Snels, Marc, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT