Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 8 juli 2011 wordt het mandaat van de heer EECKHOUT, Stefaan, als korpschef van de lokale politie van de politiez

Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat

Bij koninklijk besluit d.d. 8 juli 2011 wordt het mandaat van de heer EECKHOUT, Stefaan, als korpschef van de lokale politie van de politiezone VLAS (Kortrijk/Kuurne/Lendelede) met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT