Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 1 juli 2011, wordt het mandaat van de heer DUCHI, Joos als korpschef van de lokale politie van de politiezone Midd

Hoofdcommissaris van politie

Hernieuwing van het mandaat

Bij koninklijk besluit, d.d. 1 juli 2011, wordt het mandaat van de heer DUCHI, Joos als korpschef van de lokale politie van de politiezone Middelkerke met ingang van 17 september...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT