Hoofdcommissaris van politie Korpschef. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 8 juli 2011, wordt de aanwijzing van de heer Henin, Jean-Pierre, tot korpschef van de lokale politie

Hoofdcommissaris van politie

Korpschef. - Hernieuwing van het mandaat

Bij koninklijk besluit, d.d. 8 juli 2011, wordt de aanwijzing van de heer Henin, Jean-Pierre, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Waterloo, met ingang van 17...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT