Carrière Hoofdbestuur Directeur-generaal. - Ontheffing functie Bij koninklijk besluit van 17 september 2010 wordt de heer Jan DEVADDER, Directeur-generaal, ontheven uit zijn functie van Permanent Vert

Carrière Hoofdbestuur

Directeur-generaal. - Ontheffing functie

Bij koninklijk besluit van 17 september 2010 wordt de heer Jan DEVADDER, Directeur-generaal, ontheven uit zijn functie van Permanent Vertegenwoordiger van België bij de Raad van Europa te Straatsburg. Hij wordt eveneens ontheven uit zijn functie van Consul-generaal van België te Straatsburg en overgeplaatst naar het Hoofdbestuur.

Het beroep van nietgverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT