Aanwijzing van een gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar inzake Ruimtelijke ordening Bij besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening van 22 maart 2006 wordt de

Aanwijzing van een gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar inzake Ruimtelijke ordening

Bij besluit van de Vlaamse minister van FinanciÎn en Begroting en Ruimtelijke Ordening van 22 maart 2006 wordt de heer Dirk Brusselaers, adjunct van de directeur, aangewezen om de bevoegdheden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT