Besluit nr. 2001/642 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van 4 maart 1999 tot bepaling van het organiek kader van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (VERTALING)., de 6 février 2003

Artikel 1. Voor de uitvoering van onderhavig besluit, moet onder " besluit " worden verstaan het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot bepaling van het organiek kader van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Art. 2. In artikel 2, ß 1. I. CENTRALE DIENSTEN. 1. Niveau 1 van het besluit, worden de woorden " of 266 u/week " vervangen door : " of 262.30 u./week ".

Art. 3. In art. 2. ß1. van het besluit, wordt het punt " II. EXTERNE ONDERWIJSPLAATSEN " vervangen door :

" II. EXTERNE ONDERWIJSPLAATSEN

 1. Niveau 1

  Adviseur-diensthoofd 2

  Attache of eerstaanwezend attache |

  Psycholoog of eerstaanwezend psycholoog |

  Ingenieur of eerstaanwezend ingenieur | 31

  Industrieel ingenieur of eerstaanwezend industrieel |

  ingenieur |

  Wetenschappelijk onderzoeker of eerstaanwezend |

  wetenschappelijk onderzoeker |

  Geneesheer-specialist of eerstaanwezend |

  geneesheer-specialist | 6 (of 225 u./week)

  Geneesheer of eerstaanwezend geneesheer |

 2. Niveau 2+

  Administratief gegradueerde of eerstaanwezend |

  administratief gegradueerde of hoofd-administratief |

  gegradueerde | 28

  Technisch gegradueerde of eerstaanwezend technisch |

  gegradueerde of hoofd-technisch gegradueerde |

  Gegradueerd verpleegkundige of eerstaanwezend 5

  gegradueerd verpleegkundige of hoofd-gegradueerd

  verpleegkundige

  Maatschappelijk assistent of eerstaanwezend 5 (of 187.30 u./week)

  maatschappelijk assistent of hoofd-maatschappelijk

  assistent

  Paramedisch gegradueerde of eerstaanwezend 3 (of 112.30 u./week)

  paramedisch gegradueerde of hoofd-paramedisch

  gegradueerde

 3. Niveau 2

  Bestuursassistent of bestuursassistent 1e klasse of 24

  eerstaanwezend bestuursassistent

  Technische assistent of technische assistent 1e 9

  klasse of eerstaanwezend technisch assistent

  OF

  Beheersassistent of beheersassistent 1e klasse of 25

  eerstaanwezend beheersassistent

 4. Niveau 3

  Administratief adjunct of administratief adjunct 1e 27

  klasse of eerstaanwezend administratief adjunct

  Adjunct-vakman of adjunct-vakman 1e klasse of 128 "

  eerstaanwezend adjunct-vakman

  Art. 4. In artikel 2, ß 1 van het besluit wordt III. ANDERE DIENSTEN vervangen door :

  " III. SPORTCOMPLEX IN ANDERLECHT

 5. Niveau 2+

  Administratief gegradueerde of eerstaanwezend administratief 2

  gegradueerde of hoofd-administratief gegradueerde

 6. Niveau 2

  Bestuursassistent of bestuursassistent 1e klasse of 2

  eerstaanwezend bestuursassistent

  Technische assistent of technische assistent 1e klasse of |

  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT