Gastoestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 12 november 2002, genomen krachtens het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende de veiligheid van gastoestellen,

Gastoestellen. - Verbod tot het in de handel brengen

Ministeriële besluiten van 12 november 2002, genomen krachtens het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende de veiligheid van gastoestellen, verbieden het in de handel brengen en het in gebruik nemen van de hierna vermelde gastoestellen :

PR/001-0108-05 :

Gasfornuis 4 branders/oven/grill dubbele categorie (aardgas/LPG) BRANDT GB61SBW/3

PR/003-0067-05 :

Grootkeukenfornuis 2...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT