Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2010 wordt Mevr. Florence Van Oeteren tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst

Personeel. - Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2010 wordt Mevr. Florence Van Oeteren tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 oktober 2010 met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2009.

Bij koninklijk besluit van 15 november 2010 wordt Mevr. Sophie Baudelet tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 7 april 2010 met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2009.

Bij koninklijk besluit van 15 november 2010 wordt Mevr. Nathalie Brisy tot rijksambtenaar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT