Federaal agentschap voor beroepsrisico's Wetenschappelijke Raad. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2021 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Wetenschappelijke Raad. - Ontslag en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2021 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, eervol ontslag uit de mandaten van leden van de Wetenschappelijke Raad van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's wordt verleend aan:

- De heer MISSA Alain, effectief lid in de hoedanigheid van ingenieur gespecialiseerd inzake voorkoming van beroepsziekten;

- De heer RUES Tilman, plaatsvervangend lid in de hoedanigheid van arts gespecialiseerd inzake beroepsziekten, verbonden aan de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;

- Mevrouw HOUDART Karla, plaatsvervangend lid in de hoedanigheid van arts van Fedris.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd ter vervanging van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT