Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 29 maart 2007,

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Bij ministerieel besluit van 29 maart 2007, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de BVBA M.E.S.S. Security, gevestigd te 2400 Mol, De Hassels 5, onder het nr. 16.1110.02 voor een periode van vijf jaar.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van :

- toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm;

- toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT