Expertencommissie Medisch Verantwoord Sporten Benoeming van de leden Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel van 1 april 2006 worden als leden van de expertencommissie

Expertencommissie Medisch Verantwoord Sporten

Benoeming van de leden

Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel van 1 april 2006 worden als leden van de expertencommissie, vermeld in artikel 62, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, de volgende personen benoemd :

  1. voorzitter : Mevr. Erika Joos, arts en houder van het diploma bijzonder licentiaat in de sportgeneeskunde;

  2. plaatsvervangend voorzitter : de heer Luc Magnus, arts en gediplomeerde in de gespecialiseerde studies sportgeneeskunde;

  3. de heer Marc Daenen, arts en gediplomeerde in de gespecialiseerde studies sportgeneeskunde;

  4. Mevr. Beatrijs Van Den Brande, arts en gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van sportgeneeskunde;

  5. de heer Denis Jaeken, arts en houder van het speciaal getuigschrift in de lichamelijke opvoeding en de sportgeneeskunde, en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT