Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Erkenningen vrijwilligersorganisaties Bij de besluiten van de secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 18 april

Erkenningen vrijwilligersorganisaties

Bij de besluiten van de secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 18 april 2011 wordt het volgende bepaald :

1) De organisatie vzw Auxilia, Italiëlei 189 bus 8, 2000 Antwerpen, blijft erkend als vrijwilligersorganisatie zoals bedoeld in artikel 3 van het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Deze erkenning geldt voor een onbepaalde duur en gaat in op 27 februari 2010.

De erkenning kan worden ingetrokken als blijkt dat de organisatie niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden zoals bepaald in de regelgeving betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk.

De bepalingen van dit erkenningsbesluit blijven geldig zolang de regelgeving betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk deze niet wijzigt.

2) De organisatie Autisme Limburg vzw, Beekstraat 8 te 3630 Maasmechelen, wordt erkend als vrijwilligersorganisatie zoals bedoeld in artikel 3 van het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Deze erkenning geldt voor een onbepaalde duur en gaat in op 1 januari 2011.

De erkenning kan worden ingetrokken als blijkt dat de organisatie niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden zoals bepaald in de regelgeving betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk.

De bepalingen van dit erkenningsbesluit blijven geldig zolang de regelgeving betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk deze niet wijzigt.

3) De organisatie Servicedienst Ouderenzorg Boom vzw, Jozef Van Cleemputplein 1 te 2850 Boom, blijft erkend als vrijwilligersorganisatie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT