Nationale Orden. - Eretekens in de Kroonorde Bij koninklijk besluit van 26 september 2010 wordt de heer Gabriel VAN HAUWERMEIREN, lid van de raad van bestuur van het Koninklijk College der Eredekens

Nationale Orden. - Eretekens in de Kroonorde

Bij koninklijk besluit van 26 september 2010 wordt de heer Gabriel VAN HAUWERMEIREN, lid van de raad van bestuur van het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid van België wordt bevorderd tot de graad van Ridder in de Kroonorde.

De heer Alexis HENUSET, lid van de raad van bestuur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT