Sociale Actie. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 28 maart 2011 : - wordt het burgerlijk ereteken verleend aan het hiernavermeld personeelslid van de O.C.M.W. : Voor 35 jaar dienstacti

Sociale Actie. - Burgerlijke eretekens

Bij koninklijk besluit van 28 maart 2011 :

- wordt het burgerlijk ereteken verleend aan het hiernavermeld personeelslid van de O.C.M.W. :

Voor 35 jaar dienstactiviteit

Het Burgerlijke Kruis 1e klasse aan

de heer Willy Manssens, directeur-generaal, O.C.M.W. Aat;

- wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de O.C.M.W. :

Voor 25 jaar dienstactiviteit

De Burgerlijke Medaille 1e klasse aan

Mevr. Joëlle Orban, redactrice, O.C.M.W. van Florenville;

Mevr. Martine Scholtus, hoofdbrigadier, O.C.M.W. van Bastenaken;

Mevr. Joëlle Staquet, kantoorbediende, O.C.M.W. van Manage;

- wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT