Overeenkomst inzake een internationaal energieprogramma, en Bijlage opgemaakt te Parijs op 18 november 1974 (1). - Toetreding door de Republiek Korea Op 18 maart 2002 is bij het Ministerie van Buit

Overeenkomst inzake een internationaal energieprogramma, en Bijlage opgemaakt te Parijs op 18 november 1974 (1). - Toetreding door de Republiek Korea

Op 18 maart 2002 is bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking van België de akte van toetreding door de Republiek Korea van bovengenoemde Overeenkomst ingekomen waarvan België depositaris is.

De nederlegging van de akte van bekrachtiging is gebeurd overeenkomstig het bepaalde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT