Elektrische verbindingen Verklaring van openbaar nut 235/40224bis Bij koninklijk besluit van 16 december 2022 wordt een bijvoegsel aan de verklaring van openbaar nut met index 235/40224 van 8 april

Elektrische verbindingen

Verklaring van openbaar nut 235/40224bis

Bij koninklijk besluit van 16 december 2022 wordt een bijvoegsel aan de verklaring van openbaar nut met index 235/40224 van 8 april 1966, toegekend aan de nv Elia Asset, met ondernemingsnummer 0475.028.202, voor het vervangen van de bovengrondse elektrische verbinding, op een maximale spanning van 110 kV, op een frequentie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT